Kabin Memurunun Görevleri

Kabin memurunun görevleri ve sorumlulukları aşagıdakilerdir :

1- Uçuş öncesi Uçuş ekibi ve kabin ekibi ile briefing yapmak.

2- Uçaktaki teknik, emergency kontrolleri check-list ile yapmak, ikram ve temizlik malzemelerini teslim almak.

3- Yolcuları karşılamak, yerleşimlerine yardımcı olmak,standartlara uygun olarak hizmet sunmak

4- Yerde ve uçuşta yolcu ile ilgili emniyet tedbirlerini almak.

5- Uçuş boyunca yolcu konforunu temin etmek.

6- Refakatli ve refakatsiz çocuklarla ilgili olarak Ortaklıkça belirlenmiş hükümleri uygulamak.

7- Hastalanan yolcu için doktor anonsu yapmak veya müdahale edecek kimse yok ise temel ilkyardım eğitimi çerçevesinde gerekli müdahalenin uygulanmasını sağlamak.

8- Kabin Amiri tarafından görevlendirildiği takdirde yolculara planlanmış ve programlanmış anonsları yapmak.

9- Emergency durumlarda Commander ve Kabin Amirinin direktiflerine göre ilgili prosedürü uygulamak.

10- Kabinde tespit ettiği arızaları Kabin Amirine bildirmek.

11- Uçuş sonu di-briefinge katılmak.

12- Üniforma giyim yönetmeliğine uymak.

13- Görevlerine ilişkin duyuruları takip etmek ve uygulamak.

14- Temel görev ve sorumlulukları ile ilgili teknik ve idari malzeme ile dökümana eksiksiz sahip olmak.

kaynak

Hiç yorum yok: