Thy genel müdürü Temel Kotil kabin memur alım sürecini anlattı

Kabin Memuru ihtiyacımız web sitemizde ilan yayınlanmak suretiyle, kriterlerimize uyan, süreçlerde başarılı olan bayan adayların istihdamı ile karşılanmaktadır. Adayların web sitesi üzerinden başvuruda bulunup, süreçleri katılmak istediği gün için rezervasyon yapmasıyla başlayan Kabin Memuru istihdam sürecimiz 2 gün sürüyor. İlk gün diploma, doğum tarihi kontrolleri, boy kilo ölçümleri yapılıyor ve ingilizce seviyesi tespit edilip, mülakatlar yapılıyor. Birinci gün yapılan süreçlerde başarılı olan adaylar ikinci gün süreçlerine davet edilirler. İkinci gün sonunda başarılı olan adaylar uçuşa elverişli olduklarını belirtir sağlık raporu almak üzere yetkili hastanelere yönlendirilir, hastanelerden alınacak raporun THY Uçuş Hekimi tarafından kontrol edilip uygun bulunması halinde adaylar İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Uçuş Eğitim Başkanlığı’nca açılacak Kabin Memuru Eğitim Sınıflarına yönlendirilir. İki ay süren eğitimlerde de başarılı olan adayların istihdam edilmesiyle süreç sona erer.

kaynak: onedergi

Thy'den Valiz Yeniligi

Türk Hava Yolları (THY), kabin görevlilerinin günübirlik iç ve dış hat seferlerinde valiz taşımasını kaldırarak, yılda yaklaşık 500 bin dolar yakıt tasarrufu sağlayacak.

Alınan bilgiye göre THY, kabin ekiplerinin yanlarında taşımakla yükümlü oldukları doküman ve yol malzemelerinin uçaklara yerleştirilmesinde bu ay yeni bir düzenlemeye gitti. THY kabin görevlileri, başlatılan bu yeni uygulamayla, günübirlik iç ve dış hat uçuşlarda kullandıkları iç yatı valizlerini bundan sonra taşıyamayacak, uçuşlarda yanlarında sadece el çantası bulunduracak. Kabin görevlileri, sefer sonrası yatı gerektiren uçuşlarında ise yine eskisi gibi valizleriyle seyahat etmeye devam edecek.

Günübirlik uçuşlarda valiz taşınması uygulamasının kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 500 bin dolar yakıt tasarrufu sağlanması hedeflediği belirtilirken, THY, kabin görevlilerinin iç yatı valizlerini taşıma gerekliliğinin neden kaldırıldığı konusunda şu açıklamayı yaptı: ''İç yatı valizlerinin günlük iç ve dış git-gel uçuşlarında kullanımının kaldırılması, valizlerin yıpranma oranını azaltarak, üç yılda bir alınan valizlerin alım süresini uzatacak. Kabin ekibi sayısının artması ile kabin ekibi görev bekleme salonunda valizlerin kapladığı alan hem güvenlik açısından, hem de konfor açısından olumsuzluklar yaratmaktadır, böylece bu olumsuzluklar ortadan kalkacak. Ekip odalarındaki yoğun valiz trafiğinden dolayı yaşanan valiz karışıklıkları zaman zaman uçağa geç gidilmesine ya da ekip üyesinin uçuşuna devam edememesine, dolayısıyla, operasyonel aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Bu uygulama, bu aksaklıkların önüne de geçecek.

Ayrıca, valizlerin taşınması esnasında, yaşanan zorlamalar nedeniyle bel, boyun, el gibi eklemlerde görülebilen çeşitli mesleki hastalıkların ve iş kazalarının önüne geçilecek.

Coat room (elbise dolabı) olmayan uçaklarda Business Sınıfı ilk sıralarındaki başüstü dolapları ve Ekonomi Sınıfı son sıralardaki başüstü dolapları ekip kullanımına ayrıldığından, bu uygulamadan dolayı yolcu memnuniyetsizliği de azalacak.''

thy kabin tanımlar

KABİN PERSONELİ: THY A.O.’da görev yapan tüm Kabin Memurları ve Kabin
Amirlerinin ortak adıdır.
KABİN MEMURU ADAYI: THY A.O.'da Kabin Memuru olmak üzere Ortaklığa
başvuran kişinin Kabin Memurluğuna atanıncaya kadar geçirdiği devredeki
statüsüdür.
KABİN MEMURU: Uçuş görevinin icrasında yolcu emniyeti ve konforundan Mesul
Kaptana ve Kabin Amirine karşı sorumlu, geçerli sertifikaya sahip Kabin
Personelidir.

KABİN AMİRİ: Uçuş görevi icrasında kabinin uçuş emniyeti ve yönetiminden Mesul
Kaptana karşı sorumlu, Ortaklık tarafından Kabin Amirliği onaylanmış,
geçerli sertifikaya sahip Kabin Personelidir.
KIDEM SIRALAMA LİSTESİ: THY A.O.' da istihdam edilen Kabin Memuru
ve Kabin Amirlerinin kendi statüleri içinde sıralanmalarını sağlamak,
gerektiğinde Kabin Amirliği ve bir üst tip Kabin Amirliklerine terfilerine
esas teşkil etmek üzere Kabin Hizmetleri Başkanlığınca bu yönetmelik
doğrultusunda hazırlanan, her yıl yeniden düzenlenen ve yıl içerisinde takip
edilen listedir.

FİİLİ UÇUŞ HİZMET SÜRESİ: Kabin Memurları için THY A.O.'da ilk uçuşa
başlangıç, Kabin Amirleri için ilgili tip Kabin Amiri Durum Fiş onay
tarihinden itibaren resmi kayıtlarla belgelenen bilfiil uçuş hizmetinde geçen
süredir. (05/B.2.e bendi uygulanır.)
- Ücretsiz izin alınarak geçirilen süre,
- Disiplin cezası nedeniyle uçuşa ara verilen süre,
- Doğum nedeniyle uçuşa ara verilen süre (Doğum öncesi ve sonrası verilen
ücretli Doğum İzni hariç),
- Teşhisi anında uzun süreli tedavi gerektireceği tıbben tespit edilmiş
hastalıklar nedeniyle uçuşa ara verilen süre (ilk 6 ay hariç), fiili uçuş
hizmet süresinden sayılmaz.

KABİN PERSONELİ ALIMI İLE İLGİLİ ESASLAR

1. Ortaklığın Kabin Memuru ihtiyacı, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcılığı ve
Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından ortaklaşa belirlenir.
2. Personel Başkanlığı tarafından duyuru yapılır.
3. Kabin Memuru olmak için gerekli şartlar:
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olmak,
d. İyi İngilizce bilmek (İkinci dil tercih sebebidir)
e. Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim veren
bir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim
Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgelemek ve yeterli derecede
İngilizce bilmek,
f. Bayanlar için : 160 - 175 cm. arası boya sahip olmak,
Baylar için : 170 - 185 cm. arası boya sahip olmak,
ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak:
Bayanlar için : Kilosu, boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en
fazla 2 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
Baylar için : Kilosu boy ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en
fazla 5 sayı yukarıda 20 sayı aşağıda olmak,
g. Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumu uçuşa müsait olmak, (Tam
Teşekküllü Hastane Raporu)
h. Sabıkasız olmak,

i. Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş
görevinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği ve sağlık nedeniyle ayrılmamış
olmak.
4. Personel Başkanlığı ve Kabin Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenen
kişilerden oluşan Ön Kayıt Kurulu adaylara "Resimli Başvuru Formu"
doldurtarak 05/A.3 maddesine uygun olanlara Başvuru Dosyası düzenler.
5. Adaylar, İngilizce sınavı ve mülakata tabi tutulur, değerlendirmeler 100 puan
üzerinden yapılır.
a. İngilizce Sınavı:
(1) Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcılığı tarafından tespit edilecek
tarihte, Genel Müdürlükçe belirlenen yerde ve içerikte üniversite öğretim
üyesi tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.
(2) İngilizce sözlü sınavından en az 60 puan alınması, İngilizce yazılı ve
sözlü not ortalamasının da en az 60 puan olması şarttır.
(3) Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Japonca dillerinden biriyle eğitim
veren bir okuldan mezun olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış diplomayla belgeleyen adayların,
sadece İngilizce sözlü sınavına girerek en az 50 puan almaları şarttır.
b. İngilizce sınavı dışında, Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer konularda
sınav (yazılı/sözlü/beceri) yapılabilir.
c. Mülakat:
Yukarıdaki maddelerde belirlenen şartlara haiz olan adaylar, belirtilen tarihte
Genel Müdürlükçe belirlenen Kurul tarafından mülakata tabi tutulurlar.
Kurul; Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Başkanlığında, Genel Müdür
(Uçuş İşletme) Yardımcılığından 2, Genel Müdür (İnsan Kaynakları)
Yardımcılığından 3, Genel Müdür tarafından belirlenen 1 üyenin iştirakiyle 7
kişiden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenen değerlendirme esaslarına göre
başarı sıralaması yapılır.
6. Kabin Memuru Adaylarının başarı durumlarına göre kesinleşen liste, % 20
oranında Yedek Aday Listesiyle, Genel Müdür onayını takiben Personel
Başkanlığı tarafından adaylara duyurulur.
7. Ortaklığın tespit ettiği tarihte yapılacak eğitim sürecini başarıyla bitiren Kabin
Memuru adayları, THY A.O.'da Kabin Memuru olarak istihdam edilirler. Eğitim
sürecinde veya neticesinde belirlenmiş kadro sayısında oluşacak eksilme,Yedek
Aday Listesi başarı sıralamasına göre değerlendirilerek tamamlanır.

THY Kabin Memuru Alımı Başvurunuzla İlgili Mesajınızı Okumak İçin Tıklayınız

Seçilen rezervasyon tarih ve saati daha sonra değiştirilmeyecektir. Bu nedenle, gelebileceğiniz bir tarih ve saat seçmeye özen gösteriniz.

Sınav ve mülakatlar 2. güne sarkabileceğinizden, Cuma günü için rezervasyon yaptırmanız durumunda işlemleriniz Pazartesi günü devam edebilecektir. Rezervasyon yaptırırken bu durumu dikkate almanız ve İstanbul dışında ikamet eden adayların Cuma günü için rezervasyon yaptırmamaları önerilir.

Sınav için, rezervasyon yaptığınız gün ve saatte aşağıdaki belgeler ile şahsen gelmeniz gerekmektedir.

1 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus cüzdanınızın aslı (T.C.Kimlik numarası yazılı olmalıdır)
En az lise veya dengi okula ait diploma aslı veya noter onaylı sureti
(Eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti)
(Üniversite öğrencileri için öğrenci belgesinin aslı)

Sınava gelirken dikkat edilecek hususlar

Yukarıda belirtilen evraklardan herhangi birinin eksik olması halinde başvurunuz kabul edilmeyecektir.
Evrakları tamam olan adayların boy-kilo ölçümleri yapılarak vesikalık ve boy fotoğrafları çekilecektir.


Sınav yeri

Türk Hava Yolları A.O. Call-Center Binası
Atatürk Hava Limanı B Kapısı Yeşilköy /İSTANBUL

(B Kapısı, E-5 ‘den havalimanı yönünde ilerlerken havalimanına gelmeden yaklaşık 100 metre once Shell benzin istasyonunun hemen karşı sapağında yer almaktadır. Call-Center Binası bu sapağa girdikten sonra yaklaşık 200 metre ileridedir.)

Singapur Havayollari kabin memurlarini uyardi

Singapur Havayolları, kabin görevlilerini işle ilgili konuları sosyal paylaşım sitesi Facebook ya da benzeri sitelerde tartışmaması konusunda uyardı.
İmajına düşkünlüğü ile bilinen Singapur Havayolları, yolcular tarafından hemen her yıl dünyanın en iyi havayolu olarak seçiliyor.

ÇALIŞANLAR UYARILDI

Bazı kabin görevlilerinin gizli iş konularını Facebook'ta tartıştığını öğrenen yöneticiler, dün çalışanlarını uyardı. The Straits Times'taki habere göre, bazı havayolu çalışanları, yolcu, müdür, iş arkadaşı ve çalışma saatleri ile ilgili Facebook'ta yorumlar yapıyor ve şikayetlerde bulunuyor.

POLİTİKA GEREĞİ YASAK

Singapur Havayolları sözcüsü, hemen herkes gibi çalışanlarının da Facebook ya da Twitter gibi site hesabı açabileceğini ifade etti. Sözcü, "Buna rağmen önemli bilgilerin yanısıra çalışanlar ve müşterilerle ilgili mahremiyetin korunması amacıyla çalışanlarımızın iş ya da müşterilerle ilgili konuları sosyal sitelerde tartışması politika gereği yasaktır" dedi.

ÇALIŞANLAR UYARILDI

Havayolu çalışanları birliğine ait internet sitesinde de bazı çalışanların Facebook'ta ilgili yorumları nedeniyle cezalandırıldığı hatırlatıldı ve çalışanlar, bu tür sosyal paylaşım sitelerine şirketle alakalı konuların yazılmaması hakkında uyarıldı.

Jet-lag sendromu batinda doguya artiyor

Uçak seyahatlerinin en büyük problemi olan jet-lag batından doguya dogru uçanlarda çok daha fazla. Jetlag'dan korunmak için bazı tebbirler alabilir ve kendinizi koruyabilirsiniz. Jetlag özellikle gündüz uçuşlarında fazla olduguda belirlenmiş. Jet-lag olarak bilinen rahatsızlığın, uzun süreli okyanus aşırı uçak yolculuklarda görüldügüde uzmanlarca açıklanıyor. Belirtileri şöyle:

- Aşırı yorgunluk
- Uykusuzluk
- Mide ve baş ağrıları
- Oryantasyon bozukluğu
- İştahsızlık

Bu durumlarda, yolculuk öncesi iyice dinlenmiş olmak, yolculuk öncesi ve sırasında bol sıvı tüketmek ve yağsız hafif yiyecekler yemek, alkol tüketimini azaltmak, gidilecek zaman dilimine kendimizi mümkün olduğunca çabuk ayarlamak (yemek saati, uyku saati) bu durumu hafif şekilde atlatmamıza yardımcı olacaktır.

-uçuşta hafif beslenin, bol su için,
- ilaçlarınızı mutlak yanınıza alın
- Uçak seyahatleri esnasında kanat üzerinde veya cam kenarında bir koltuk talep etmeleri ve araç tutması ile ilgili torbaları her zaman kolayca ulaşılabilecekleri bir yerde saklamak

ilgili konular:
Kapadokya sivil havacilik yuksekokulu
Skyairlines Bayan kabin memuru ilani
Dispatcher
Thy'de kilolu hosteslere zorunlu izin
Pegasus havayollari is ilanlari
Thy kabin resimleri
sunexpress bayan kabin memuru ariyor
kabin memuru komik
Kabin memurlugu meslegi hakkında
Pegasus'tan Kotlu Hostes
THY Kabin Memuru Basvuru Sorgulama
THY, 1500 hostes alacak haberi
Thy is basvurusu
Thy part time is imkanlari
Thy insan kaynaklari
Borajet Kabin memuru ilanı
Thy'de Ucan aşcı Devri
Thy is basvurusu
THY'de taciz skandali
Ucak Bileti Haberleri
Thy personel alimi is basvurusu
Thy 1000 hostes alacak
AnadoluJet is ilanlari : 2 bin kisiye i� verecek
anadolujet kabin memuru alimlari
Havada evlenme teklifi
Kabin memurlari maaslari video
AnadoluJet is ilanlari : 2 bin kisiye i� verecek